De dynamische band tussen ouders en hun kind

‘De dynamische band tussen ouders en hun kind’, http://m.stichtingkinderleven.nl/voor-ouders/de-dynamische-band/, Stichting Kinderleven (bezocht op 11 juni 2016).

Hechtingsrelatie

Het aantal kinderen dat in een minder veilige hechtingsrelatie terecht komt is nog altijd éénderde van het aantal thuiswonende kinderen onder de twaalf jaar. (…) Kinderen die in de basis onveilig gehecht zijn kunnen (…) later een veilige hechting ontwikkelen. En omgekeerd. (…) Veilige hechting vraagt om aandacht, beschikbaarheid en tijd van ouders. (…) Door overstimulering en overprotectie kan de ouder-kind band onvrij worden. (…) Gelukkig zijn kinderen flexibel en onprettige ervaringen of situaties zijn niet meteen blijvend van invloed op een veilige hechting.Categorieën:Geen categorie