Menu Home

Van tast tot hapsis; een kritische beschouwing

Wim Laumans, ‘Van tast tot hapsis; een kritische beschouwing’,  http://www.wimlaumans.nl/hc2015_4-van-tast-tot-hapsis-wim-laumans-2800329.pdf, Haptonomisch Contact, wimlaumans.nl (bezocht: 26 september 2016).

Hapsis en sensus communis

Het begrip ‘hapsis’ is door Frans Veldman ingevoerd vanuit de behoefte om het begrip ‘tast’ een ruimere betekenis te geven, aanvankelijk nog alleen als het ‘gevoelde’. Het stond voor het geheel van de zintuiglijke gevoeligheid. Deze uitbreiding komt van Aristoteles, die het begrip ‘sensus communis’(letterlijk vertaald) introduceert, een waarnemingsvermogen dat alle zintuigen verenigt tot één waarneming. (…) Na Aristoteles kreeg het begrip sensus communis bij Kant (1724- 1804) een nog ruimere betekenis als het zintuig dat ons in staat stelt elkaar te begrijpen. Voor dit begrijpen hebben we ook het verstand nodig. Sensus communis wordt in het algemeen vertaald als ‘gezond verstand’, maar is dus veel meer dan dat. Het geeft een diep gevoel van verbondenheid weer. Een betere vertaling zou bijvoorbeeld zijn ‘gemeenschapszin’, of ‘medemenselijkheid’.

Categorieën:Geen categorie

Stichting Hapsis Utrecht