Beschouwing: De divan vertoont slijtage

MARGREET VERMEULEN, ‘Beschouwing: De divan vertoont slijtage’, https://blendle.com/i/de-volkskrant/de-divan-vertoont-slijtage/bnl-vkn-20170225-7798602, de Volkskrant, blendle.com (bezocht: 26 februari 2017).

Schatplicht

Alle andere psychotherapieën zijn op de een of andere manier schatplichtig aan de psychoanalyse. Zo twijfelt niemand aan het bestaan van het onbewuste – de belangrijkste ‘uitvinding’ van Freud. Met de begrippen overdracht en tegenoverdracht uit de psychoanalyse wordt ook in andere therapievormen volop gewerkt. (…) Springlevend is ook de analytische notie dat we in onze kindertijd afweermechanismen ontwikkelen om met nare emoties om te gaan. (…) Aan de Nederlandse universiteiten is de teloorgang van de psychoanalyse een feit. (…) Dat het effect van psychoanalyse lastig te onderzoeken is, staat buiten kijf. Aan de andere kant is het nauwelijks serieus geprobeerd.Categorieën:Geen categorie