Menu Home

Samen synchroon oefenen verhoogt de pijndrempel

Drs. P. van Burken, ‘Samen synchroon oefenen verhoogt de pijndrempel’, https://www.psychfysio.nl/samen-synchroon-oefenen-verhoogt-de-pijndrempel/, PsychFysio (bezocht op 24 mei 2017)

Affectieve hechting

Aardig in dit onderzoek is dat de onderzoekers gebruik maakten van silent disco. (…) In dans is synchronisatie heel nadrukkelijk aanwezig. Waarschijnlijk heeft het ontwikkelen van dans een evolutionair voordeel gehad: het bevordert de sociale cohesie en daarmee de overlevingskans van de soort. (…) Mogelijk is bij het effect van het synchroniseren van bewegingen niet alleen het actiesysteem betrokken maar ook het endogene opioïde systeem. Dit systeem speelt immers een centrale rol bij affectieve hechting. (…) Als synchroon bewegen sociale hechting via het opioïde systeem bevordert, kunnen deze opioïde misschien ook een pijn dempend effect hebben. (…) In de synchrone dansconditie nam de pijndrempel toe terwijl die in de partieel synchrone en asynchrone conditie afnam.

Categorieën:Geen categorie

Stichting Hapsis Utrecht