Menu Home

De essentie van de Haptonomie

Wim Laumans, ‘De essentie van de Haptonomie’, http://wimlaumans.nl/de-essentie-van-de-haptonomie-wl.pdf, Praktijk voor Haptotherapie Wim Laumans (bezocht: 17 juni 2017)

Omgangswijze

De haptonomie wordt (…)  beschreven als een benaderingswijze. Omdat benadering een actie is uitgaande van de therapeut, vind ik deze omschrijving te eenzijdig. Mijn voorkeur gaat uit naar het woord omgang, omdat daaruit de wederzijdsheid blijkt: de haptonomie als wijze van omgang met elkaar. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor elkaar is de hulpverleningsrelatie asymmetrisch en blijft dat. Binnen die relatie kan symmetrie zich ontwikkelen. (…) De essentie van de haptonomie is naar mijn mening die wijze van omgaan met mensen, dieren en dingen, die de waarde hiervan onthult, bevestigt en behoedt. De haptonomie is dus axiologisch (waarde onthullend) van aard. (…) Onze raakbaarheid, ons vermogen geraakt worden door een ander is het fundament van de haptonomie en het uitgangspunt van de ethiek.

Gegevens

Haptonomisch Contact – 23e jaargang – nummer 4 – december 2012

Categorieën:Geen categorie

Stichting Hapsis Utrecht