Voed je kinderen op met een gebrek aan grenzen, en je krijgt ‘stank voor dank’

‘Voed je kinderen op met een gebrek aan grenzen, en je krijgt ‘stank voor dank’, https://verkenjegeest.com/voed-kinderen-op-gebrek-aan-grenzen-stank-voor-dank/, Verkenjegeest.nl (17 januari 2017)

Structuur

Veel mensen associëren het woord grens met iets negatiefs en denken dat het stellen van grenzen inhoudt dat er geen rekening wordt gehouden met de mening van het kind. Het concept heeft echter niets te maken met schreeuwen, boos worden of negeren, maar heeft meer van doen met structuur aanbrengen, bijsturen en onderwijzen. (…) Mensen aan wie nooit grenzen zijn opgelegd, hebben meestal een lage tolerantie voor frustratie, ze hebben moeite met het beheersen van hun gevoelens en ze reageren niet goed op het naleven van regels en verplichtingen. Ze hebben de neiging om te manipuleren en de ander zich slecht te laten voelen om hun doel te kunnen bereiken. (…) Bij gedragsproblemen, zoals de oppositionele-opstandige stoornis of een andere gedragsstoornis, gekenmerkt door voortdurende provocatie en het overtreden van de regels, is het gebruikelijk dat er sprake is van een opvoeding zonder grenzen, waarbij het kind commandeert, afdwingt en beslist.