Hoe zet je bewegingsimprovisatie in bij patiënten met Parkinson?

Drs. P. van Burken, ‘Hoe zet je bewegingsimprovisatie in bij patiënten met Parkinson?’, https://www.psychfysio.nl/hoe-zet-bewegingsimprovisatie-patienten-parkinson/, PsychFysio (bezocht 6 maart 2018)

Nieuwe bewegingen

Dansant bewegen onderscheidt zich van gangbare fysieke trainingen dat het aanleren van nieuwe bewegingspatronen centraal staat. Het aanleren van nieuwe bewegingen versterkt het gevoel van zelfsturing en het vermogen autonoom en onafhankelijk in de wereld te handelen. (…) Vier centrale principes zorgen voor een veilig groepsgevoel en sociale binding: niet-oordelend, niet-wedijveren, nieuwsgierigheid en speelsheid, en risico’s nemen. (…) Elke dansante bewegingsimprovisatie behelst meerdere uitdaging voor de balans, ruimtelijk gewaarzijn en omgevingsbarrières, bewustzijn van zelf en anderen in de ruimte. Ze vragen een respons van het lichaam en het brein in zowel automatisch als intentioneel bewegen. Trainingsstrategieën om deze cognitieve / fysieke uitdaging te faciliteren zijn: actieve imaginatie, variabiliteit en pacing. (…) Dansante bewegingsimprovisatie zorg dat de Parkinson patiënt creatief met bewegingsuitdagingen leert omgaan. Dat vertaalt zich naar het dagelijks leven. Het dagelijks leven vraagt doorgaans geen aangeleerde pasjes maar om een vindingrijke en dus creatieve bewegingsafstemming.

Bron

Batson, G., et al. (2016). “Verbal Auditory Cueing of Improvisational Dance: A Proposed Method for Training Agency in Parkinson’s Disease.” Front Neurol 7: 15.Categorieën:Geen categorie