Empathie zit deels in de genen

Caroline Kraaijvanger, ‘Empathie zit deels in de genen’, https://www.scientias.nl/empathie-zit-deels-genen/, Scientias (12 maart 2018)

Een tiende variatie genetisch

Het begrip empathie is op te splitsen in twee onderdelen: cognitieve en affectieve empathie. (…) Cognitieve empathie is daarbij kort gezegd het vermogen om je de gedachten en gevoelens van een ander voor te stellen. Terwijl affectieve empathie gaat over hoe goed je in staat bent om met een passende emotie op de gedachten en gevoelens van de ander te reageren. (…) Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat sommige mensen empathischer zijn dan anderen en deze studie onthult dat ongeveer een tiende van die variatie te wijten is aan genetische factoren. (…) Deze nieuwe studie laat zien dat genen een rol spelen als het gaat om empathie, maar we hebben de specifieke genen die hierbij betrokken zijn nog niet geïdentificeerd.

Bron

‘Study finds that genes play a role in empathy’ – University of Cambridge