BUILDING CONVERSATION

Lotte van den Berg, ‘BUILDING CONVERSATION’, http://www.lottevandenberg.nu/events/index/?page=werk&evt_id=43, lottevandenberg.nu (bezocht op 23 maart 2018)

Gesprek als ontmoeting

Vanuit een grote interesse voor gesprekstechnieken uit verschillende culturen en vanuit een nieuwsgierigheid naar de werking van het gesprek als plek voor ontmoeting, startten ze een onderzoek. (…) Inmiddels is Building Conversation uitgegroeid tot een collectief van kunstenaars die het gesprek benadert als een kunstwerk, als een gezamenlijke creatie, een collectieve improvisatie waarbij het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen.

Link

http://www.buildingconversation.nl/

Dank

Tsjerk Holtrop – ontwerp

Meer Vrienden

https://kenniscentrum-haptonomie.com/vrienden/