ACNES (buikwandpijnsyndroom)

‘ACNES (buikwandpijnsyndroom)’, https://www.mmc.nl/solvimax/aandoening-en-behandeling/buikwandpijnsyndroom-acnes/, Maxima Medisch Centrum (bezocht op 10 april 2018)

Buikwand

Bij het buikwandpijnsyndroom ACNES ontstaat er pijn door een beknelde zenuw in de buikwand. (…) De meeste patiënten met ACNES hebben al langere tijd buikklachten, variërend van milde tot onhoudbare pijn. (…) ACNES is een Engelse afkorting die staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. De pijn ontstaat door beknelling (entrapment) van de huidtakjes (cutane) van de voorste (anterior) zenuwuiteinden van de tussenribben. (…) Bij veel artsen doen de symptomen vermoeden dat er sprake is van klachten van de buikorganen. Daarom worden mensen veelal ten onrechte in het medische circuit getrokken, waarbij alle aandacht uitgaat naar onderzoeken gericht op functies van de inwendige organen. (…) Behandeling wordt aangepast op de ernst van de pijn.

Patiëntenorganisatie

https://www.acnes.foundation/