Lichaamsgerichte therapieën effectief bij jonge pleeg- en adoptiekinderen

‘Lichaamsgerichte therapieën effectief bij jonge pleeg- en adoptiekinderen’, https://www.vakbladvroeg.nl/lichaamsgerichte-therapieen-effectief-bij-jonge-pleeg-en-adoptiekinderen/, Vakblad Vroeg (8 april 2018)

Werkzame route

De aanpak geeft zicht op de gehele gezinsdynamiek, de onderlinge relaties, pedagogische vaardigheden, hechting en kindfactoren. (…) Vaak is het een proces van zoeken, uitproberen, goed kijken en intensief samenwerken met de ouders, waardoor je er uiteindelijk achter komt hoe je hen kunt verder helpen. Sommige kinderen moeten van heel ver komen, maar samen met de ouders lukt het vaak om heel mooie stappen te maken. (…) Terwijl pleegmoeder een boekje met Bart las, mocht ik zijn voeten of rug aanraken. (…) Het is (…) altijd een combinatie van dingen die maakt dat het beter gaat met een kind. Het blijft zoeken naar een werkzame route.

Volledig artikel bij Stichting Adoptievoorzieningen

https://adoptie.nl/professionals/tips-en-artikelen/mix-lichaamsgerichte-therapieen-hechting-en-trauma/

(Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.)