Pester heeft vaak stress

‘Pester heeft vaak stress’, https://www.topics.nl/pester-heeft-vaak-stress-a10187867ad/516140d657741e63844a8bb0071e853ad79b0fd775e93f7c7723c5cb5bea75ec/?context=playlist/a-arbeidsmarkt-277b9d/&referrerUserId=92046c30-db18-4bca-9aea-41487416757a, AD, Topics.nl (14 juli 2018)

Voorspeller pestgedrag

Niet de onderlinge verhoudingen, maar stress van de werkomgeving zet aan tot pestgedrag. (…) Er wordt vaak gedacht dat het slachtoffer er op een of andere manier om vraagt om gepest te worden. (…) Dat blijkt niet het geval. (…) Als het werk zeer stressvol is – omdat de werkdruk hoog is of het werk onzeker is door veranderingen – is dat eigenlijk een voorspeller van pestgedrag. (…) Door stress raken mensen vermoeid. Bij de ene groep werknemers leidt dat ertoe dat ze de kantjes ervanaf gaan lopen. Ze gaan ook over tot agressief gedrag om met stress om te gaan, om hun frustratie te ventileren. De andere werknemers worden onder druk eigenlijk zwakke kneusjes. Ze vinden het moeilijk om stevig in hun schoenen te staan, terwijl ze dat misschien eerst wel konden. (…) Pesten gebeurt (…) vaker als er onduidelijkheid is in de rol die mensen hebben op het werk.