Angst en onzekerheid geven betekenis aan het leven. Ga ze niet uit de weg

Lex Bohlmeijer, ‘Angst en onzekerheid geven betekenis aan het leven. Ga ze niet uit de weg’, https://decorrespondent.nl/9039/angst-en-onzekerheid-geven-betekenis-aan-het-leven-ga-ze-niet-uit-de-weg/3349663978716-388ffb07, De Correspondent (19 december 2018)

Angst is zinvolle waarde

Angst en dood zijn betekenisgevers. Angst treedt op als onzekerheid zich aandient. (…) Op momenten dat we kunnen kiezen voor iets nieuws. Onbekend terrein betreden waar je nieuwe kanten van jezelf en het leven kunt ontdekken. Angst is in deze betekenis een zinvolle waarde. (…) De gezondheidszorg als sector heeft een probleem. (…) Dat zal de komende jaren alleen maar nijpender worden, gezien de beperkte budgettaire middelen. (…) Maar de samenleving als geheel heeft ook een flink probleem. Noem dit het gebrek aan zingeving. Mensen dienen te consumeren en te produceren en worden daarmee zelf een product dat niet mag haperen.

Zoeknaam

Damiaan Denys

Zoekterm

Psychiatrie