De ggz is verslaafd aan psychiaters en andere specialisten

Bauke Koekkoek, ‘De ggz is verslaafd aan psychiaters en andere specialisten’, https://www.trouw.nl/opinie/de-ggz-is-verslaafd-aan-psychiaters-en-andere-specialisten~a0fe3faa/, Trouw (16 maart 2019)

Bekrachtiging specialisatie

Beroepsgroepen claimen ‘autonomie’, een zorgsysteem bekrachtigt specialisatie en een financier bekostigt alleen dat. Samen met de aanspraak van sommige cliënten op de ‘hoogst opgeleide’ professional, leidt dat tot overschatting van titels en onderschatting van vakmanschap. (…) Academische kennis over zeldzame stoornissen lijkt meer waard dan de ­‘gewone’ vaardigheid om een ingewikkeld gesprek met cliënt en gezin te voeren.