Nieuwe inzichten Anorexia-nervosa

Nico Pronk, ‘Nieuwe inzichten Anorexia-nervosa’, https://synergos.nl/nieuwe-inzichten-anorexia/, Synergos (20 maart 2019)

Lichaamsbeeld en -schema

Bij Anorexia is sprake van (…) stoornissen in lichaamsbeeld (dus gerelateerd aan waarneming, ook waarneming van aanraking) en lichaamsschema (dus gerelateerd aan het bewegen van het lichaam). Dit heeft belangrijke theoretische implicaties omdat het de gangbare opvatting over lichaamsbeleving bij Anorexia verandert. (…) Literatuur laat zien dat het lichaamsbeeld en lichaamsschema in bepaalde situaties met elkaar samenwerken en lichaamsgerelateerde informatie met elkaar delen. (…) In huidige therapeutische interventies lukt het (…) niet altijd om het interne model van het lichaam daadwerkelijk te corrigeren, zodat er sprake is van een meer realistische beleving van lichaamsomvang. Voor Anorexia-patiënten zou het daarom nuttig zijn om deel te nemen aan een interventie die wél zorgt voor dit soort directe feedback over lichaamsomvang.