De huidige zorg voor trauma’s schiet tekort. Hoe kan deze stille ramp plaatsvinden?

Maurice Timmermans, ‘De huidige zorg voor trauma’s schiet tekort. Hoe kan deze stille ramp plaatsvinden?’, https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-huidige-zorg-voor-trauma-s-schiet-tekort-hoe-kan-deze-stille-ramp-plaatsvinden~bf84da88/, de Volkskrant (19 april 2019)

Compassie

Uit een recente studie van psychiater Jeanet Nieuwenhuis onder 570 patiënten in Gelderland en Oost-Brabant blijkt dat 86 procent is getraumatiseerd. (…) Een duizelingwekkend percentage, die 86 procent, maar in vakkringen kijkt niemand daarvan op. Wel van de bevinding dat bij 42 procent van deze patiënten duidelijke aanwijzingen zijn voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS), terwijl maar 8 procent als zodanig te boek staat en ervoor wordt behandeld. (…) Verwaarlozing en mishandeling zijn de meest voorkomende trauma’s, blijkt uit de screening. Gevolgd door seksueel misbruik en een ingrijpende gebeurtenis als een auto-ongeluk of een natuurramp. (…) PTSS herkennen is minder makkelijk dan je zou denken. (…) De ziekte kan zich vermommen als een depressie of een angst- dan wel psychotische stoornis. (…) EMDR, maar ook de zogeheten exposure-behandeling, is niet mals. Bij exposure moeten patiënten de traumatische gebeurtenis in geuren en kleuren vertellen. (…) Je moet zorgen dat de patiënt de emoties die loskomen kan verdragen, dat hij houvast voelt en een zekere compassie met zichzelf kan opbrengen. Zo niet, dan raakt hij in paniek en is nog verder van huis.