Psychiater Irvin D. Yalom: ‘Ik geef nooit een diagnose’

Bram Bakker, ‘Psychiater Irvin D. Yalom: ‘Ik geef nooit een diagnose’, https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/psychiater-irvin-d-yalom-ik-geef-nooit-een-diagnose~b6313886/, De Volkskrant (24 april 2015)

De relatie

Pas als een patiënt heeft geleerd hoe hij relaties moet aangaan, is een therapie geslaagd. (…) Een authentieke, wezenlijke relatie tussen de cliënt en de therapeut gaat aan alles vooraf. Op het moment dat die relatie er is, volgt de rest vanzelf. (…) Het gaat niet om mijn interpretatie, maar om wat de cliënt met mijn feedback doet. Ik probeer iets aan te reiken, maar kan eigenlijk nooit voorspellen waartoe dat leidt. (…) Dat kunstmatige onderscheid tussen de zogenaamde ziektebeelden – depressies, angststoornissen, et cetera – en persoonlijkheidsstoornissen slaat nergens op. En de enorme placebo-effecten in al die behandelstudies zijn naar mijn idee voor een groot deel ook het gevolg van de relatie tussen de behandelaar en de cliënt: hoe beter die relatie, hoe groter het effect.