Jeugdtrauma bij angst en depressie

Redactie, ‘Jeugdtrauma bij angst en depressie’, https://www.nesda.nl/nesda-resultaten/jeugdtrauma-bij-angst-en-depressie/, The Netherlands Study of Depression and Anxiety – NESDA (bezocht op 27 juni 2019)

Omgaan met emoties

Tot nu is het meeste onderzoek gedaan naar de effecten van lichamelijk en seksueel misbruik, terwijl is gebleken dat emotionele verwaarlozing en emotioneel misbruik meer voorkomen en de gevolgen net zo ernstig kunnen zijn. (…) Alle vormen van jeugdtrauma vormden een risicofactor voor het ontwikkelen van angst en/of depressieve stoornissen op volwassen leeftijd. (…) Van alle trauma domeinen bleek emotionele verwaarlozing de belangrijkste voorspeller te zijn. (…) Opvallend was dat negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd geen rol speelden. (…) Vanwege de belangrijke voorspellende waarde van jeugdtrauma voor het beloop van angst en depressie is het belangrijk om expliciet aandacht te schenken aan jeugdtrauma bij de diagnostiek van patiënten. In de behandeling van (…) jeugdtrauma is het verbeteren van het omgaan met emoties, het contact met anderen en het vergroten van het probleemoplossend vermogen cruciaal.

Zoeknaam

Dr. Jacqueline Hovens (psychiater)