Waarom we stilte serieus moeten nemen

Petra Platschorre, ‘Waarom we stilte serieus moeten nemen’, https://www.human.nl/lees/2019/stilte.html, Human (18 juli 2019)

Een verweesd probleem

We hebben het (…) nodig, anders gaan we fysiek kapot. (…) In 2011 schreef de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een uitgebreid rapport over de effecten van geluid op de gezondheid van mensen in Europa. In het rapport wordt geschat dat per jaar ongeveer een miljoen gezonde levensjaren verloren gaan door geluidshinder. (…) Als je kijkt naar de grootste stressoren uit de omgeving voor mensen, dan zijn dat op het ogenblik fijnstof en geluidsoverlast. (…) Bij geluidsoverlast richten wij aandacht op geluiden waar de hersenstam van zegt: (…) Daar moet je naar luisteren. (…) En de grote hersenen zeggen: (…) Ja, maar daar wil ik helemaal niet naar luisteren. Ik wil andere dingen doen. (…) Dat conflict vinden we vervelend en storend. (…) Op die wijze ervaren we stress. Geluidshinder is (…) een verweesd probleem. Niemand voelt zich er verantwoordelijk voor. (…) Als je de menselijke maat altijd als norm neemt, dan neem je geluid daar standaard in mee. (…) De maatschappij heeft (…) rust nodig, maar maakt daar weinig ruimte voor. (…) Het begint allemaal bij bewustzijn.