Podcast HaptonomieNet: bespreking van het boek ‘Omgaan met druk’

Oorspronkelijk

https://haptonomiehaptotherapie.com/2019/08/14/omgaan-met-druk-is-voorbij-de-dreiging/