Podcast HaptonomieNet: ‘Hoe het vuur tot een nabijheid leidt’

Oorspronkelijk

https://haptonomiehaptotherapie.com/2019/04/07/hoe-het-vuur-tot-een-nabijheid-leidt/