Opinie: waarom de Wet verplichte ggz mensenrechten schendt

Prof. dr. Philippe Delespaul, ‘Opinie: waarom de Wet verplichte ggz mensenrechten schendt’, https://www.sociaalweb.nl/blogs/primum-non-nocere-in-dubio-abstine, Sociaalweb (15-08-2019)

Het is mijn overtuiging dat de Wvggz meer uitgebreid getoetst had moeten worden aan de Conventie van de Rechten van Personen met een Handicap (…) die door de Verenigde Naties in 2008 werd ingevoerd en door Nederland een kleine 10 jaar later werd geratificeerd. Ik ben van mening dat de Wvggz faalt in deze test. Een lezing van de conventie is dat ‘dwang’ in de zorg gelijk staat aan foltering. En dan is het duidelijk: de Wvggz had nooit mogen worden goedgekeurd. (…) Het idee is dat dwang een ultiem remedium is en dat het enige alternatief voor dwang, verwaarlozing is. Dit is niet zo. Maar de Wvggz maakt het gemakkelijker om geen alternatieven te hoeven zoeken. En dat maakt de Wvggz gevaarlijk. (…) Waarin ligt de motivatie voor (…) uitsluiting? Omdat ze een andere mening hebben dan een ander? En hun mening niet te vertrouwen is? Hiermee begeven we ons op glad ijs. Want wat zijn de consequenties van een andere mening hebben? (…) De oplossing in geval van nood is niet om opties te beperken, maar net om opties uit te breiden. Met een oplossing onder onze neus (dwang door de Wvggz gelegitimeerd) wordt het heel moeilijk om creatief te blijven. Andere landen laten zien hoe zorg mogelijk is met minder dwang. De Wvggz, begonnen als een stap vooruit naar een humane ggz, dreigt verdergaande dwang te legitimeren. En hierdoor de dialoog naar gedragen, creatieve oplossingen minder noodzakelijk te maken. Ik vind dat beangstigend.

Meer Wvggz

https://haptonomiehaptotherapie.com/2019/11/23/waarom-verwarring-hard-nodig-is/