RELIGIEUS TRAUMASYNDROOM (RTS)

Inge Bosscha e.a., ‘RELIGIEUS TRAUMASYNDROOM (RTS)’, https://religieustraumasyndroom.com, RTS-deskundigen (bezocht op 16 december 2019)

Religieus Traumasyndroom (RTS) is de psychologische conditie van mensen die lijden aan de gevolgen van schadelijke religieuze dogma’s en – manipulatie, en die worstelen met het loslaten daarvan. (…) RTS kan zowel bij religieuze als bij ex-religieuze personen voorkomen. Over het algemeen worden de meeste klachten ervaren door personen die de religieuze groepering (van herkomst) hebben verlaten. (…) Het komt regelmatig voor dat de als eerste ervaren verschijnselen zich uiten in de vorm van lichamelijke klachten.