Vijandig-dominante patiënten catastroferen meer over pijn

Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Vijandig-dominante patiënten catastroferen meer over pijn’, https://www.psychfysio.nl/vijandig-dominante-patienten-catastroferen-meer-over-pijn/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 7 februari 2020)

Patiënten met veel vijandig-dominant gedrag (meer koud, wraakzuchtig, controlerend en veeleisend gedrag) scoren hoger op pijncatastroferen. (…) De resultaten zien de auteurs als ondersteuning voor een centraal principe (…) dat catastroferen van pijn een communicatiemiddel kan zijn om om te gaan met de pijn. En vijandige dominante stijl (met pijncatastroferen) kan nuttig zijn om aandacht en ondersteuning op de korte termijn op te wekken of af te dwingen. De auteurs concluderen dat (…) de interpersoonlijke context van de patiënt van belang is bij de functionele rol die pijn catastroferen speelt bij mensen met chronische pijn. Dit betekent in de praktijk dat een focus op alleen de intrapersoonlijke karakteristieken van de patiënt een belangrijk deel van het pijngedrag mist.