Kunstzinnige therapie helpt bij angstklachten vrouwen

Redactie, ‘Kunstzinnige therapie helpt bij angstklachten vrouwen’, https://nedkad.nl/news/kunstzinnige-therapie-helpt-bij-angstklachten-vrouwen/, Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie – NedKAD (20 februari 2020)

Binnen de GGZ wordt kunstzinnige therapie al langer als interventie ingezet; het bestaat al 100 jaar. Toch is er nog niet veel onderzoek naar gedaan. (…) Bij de mensen die de kunstzinnige therapie volgden, waren de angstklachten significant afgenomen. (…) Wel blijven mensen hetzelfde reageren op een stressvolle situatie; ze zijn niet minder stressgevoelig. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de therapie deze gevoeligheid kan beïnvloeden op langere termijn. (…) We willen het onderzoek voortzetten en vergelijken met cognitieve gedragstherapie.

Zoeknaam

Annemarie Madani-Abbing