Prinses Irene: ‘Samen-leving is een prachtig woord’

Roek Lips, ‘Prinses Irene: ‘Samen-leving is een prachtig woord’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/prinses-irene-samen-leving-is-een-prachtig-woord~b83867eb/, Trouw (14 april 2020)

We zijn de basis van ons bestaan, de natuur, kwijtgeraakt en daarmee een deel van onszelf. (…) Het coronavirus is een oproep die ons tot bezinning uitnodigt. (…) In mijn visie zijn we allemaal deel van de natuur en maken we deel uit van het geheel van het leven. Dat gevoelsstuk, of dat weten, en ook de ervaring er zelf wezenlijk deel van te zijn – dat zijn we grotendeels verloren. We gedragen ons als iets aparts, iets afgescheidens. (…) Wij mensen hebben ons afgescheiden van de natuur om ons heen en daarmee ook met een deel van onze innerlijke natuur. (…) Door de drukte van ons bestaan maken we te weinig ruimte voor de vraag: Hoe voel ik mij nu echt? (…) We zijn een deel van onze binnenkant kwijt. Die hebben we niet zozeer verloren, maar afgesloten. En ook naar buiten toe zijn we ons meer gaan afbakenen, in plaats van ons open te stellen naar anderen, en naar de natuur. (…) Het woord eenheidservaring begrijpen mensen meestal al niet, omdat veel mensen niet weten dat we in die eenheid leven. (…) Laten we de aarzeling loslaten dat we niet over de diepste dingen die ons raken mogen praten en het afdoen als een privézaak. (…) Weet dat je (…) altijd de vrijheid hebt, om zo te leven zoals jij wilt leven. Dat jij je wereldvisie, je levenshouding kunt uiten door dat te doen wat klopt voor jou.