Neerslachtiger, meer slaapproblemen en gedachten aan de dood door corona

Redactie, ‘Neerslachtiger, meer slaapproblemen en gedachten aan de dood door corona’, https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/neerslachtiger-meer-slaapproblemen-en-gedachten-aan-de-dood-door-corona, Trimbos-instituut (8 mei 2020)

Van de respondenten die aangeven meer stress te ervaren door corona, omdat ze zich bijvoorbeeld meer zorgen maken over hun financiële toekomst en werk, heeft 60% depressieve gevoelens en angstklachten. Ook geeft 10% van deze groep aan de afgelopen periode last te hebben van suïcidale gedachten. (…) 50% van de respondenten heeft te maken met slaapproblemen en een verslechtering van de psychische gezondheid. Respondenten die angst voor het coronavirus zelf hebben (13%), ervaren de meeste klachten. (…) De resultaten bevestigen dat de urgentie hoog is om (…) depressiepreventie (…) op te schalen.