Jongeren met SOLK aan het woord

Redactie, ‘Jongeren met SOLK aan het woord’, https://ziemijnu.nl, Zie Mij Nu (bezocht op 1 augustus 2020)

Door middel van deze verhalen willen wij laten zien dat door een benadering waarbij je je richt op onderliggende emoties en mentale overtuigingen, het mogelijk is om van onbegrepen lichamelijke klachten te herstellen.