gevoelsvermogen

Jozien Wijnakker, ‘gevoelsvermogen’, https://omvalconsult.nl/gevoelsvermogen/, OmvalConsult (7 augustus 2020)

Naast denk-vermogen beschikken we over gevoels-vermogen. Dit is het vermogen om voelenderwijs gewaar te zijn. (…) Je kunt je gevoelsvermogen aanspreken door je open te stellen voor eigen gevoelens en voor die van de ander. Bewust contact maken, aftasten, aanvoelen en meevoelen. (…) Door bewust gewaar te zijn via zintuiglijke vermogens, met name via de tast, krijg je steeds meer gevoelscontact met jezelf, met de ander en met de omgeving. (…) Erkenning van je verhaal en van je eigenheid door een welwillende ander doet een mens goed. Emotionele kwetsuren worden zo op een natuurlijke manier geheeld. (…) De kern van affectiviteit is tederheid, een zachte kracht die mensen verbindt. (…) Van eenzaamheid naar tweezaamheid. (…) Als mensen elkaar ontmoeten in open contact ontvouwt het gevoelsvermogen zich vanzelf. (…) Door aanraking, huid-op-huid contact, dat de meest directe vorm van communicatie is, ‘vertelt’ je lijf zonder woorden wat er te vertellen valt.