Emotie-regulatie bij mensen met medisch onverklaarde klachten

Marjolein Streur, ‘Emotie-regulatie bij mensen met medisch onverklaarde klachten’, https://www.psychfysio.nl/emotie-regulatie-bij-mensen-met-medisch-onverklaarde-klachten/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 24 oktober 2020)

Emotie-regulatieprocessen blijken een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling, progressie en de behandeling van de symptomen. (…) Verschillende empirische en klinische onderzoeken laten dit verband tussen emotie en klachten redelijk consistent zien. (…) Emotionele processen zijn systemisch en dynamisch van aard en hebben vooral fysiologische, cognitieve en gedragsmatige componenten. Op basis van interne en externe bronnen van feedback worden de verschillende componenten steeds gereguleerd. Als de emotie-regulatie niet adaptief en flexibel is, ontstaan er problemen in het emotioneel functioneren.

Bron

Okur Güney, Z.E., Sattel, H., Witthöft, M., Henningsen, P. (2019). Emotion regulation in patients with somatic symptom and related disorders: A systematic review. PLoS One. 2019