Samenhang tussen emoties, vermoeidheid en pijn

Marjolein Streur, ‘Samenhang tussen emoties, vermoeidheid en pijn’, https://www.psychfysio.nl/samenhang-tussen-emoties-vermoeidheid-en-pijn/, Psychfysio Opleiding (bezocht op 19 maart 2021)

Chronische pijn is geassocieerd met kwetsbaarheid voor stressoren, waardoor depressie, angst en emotionele problemen kunnen ontstaan, die op hun beurt weer de pijn verergeren. Een deel van de mensen met chronische pijn is zich verminderd bewust van hun emoties. (…) Het bewustworden van emoties geeft mensen de mogelijkheid om het gedrag aan te passen. (…) Een hogere mate van lichaamssensaties door negatieve emoties is vooral te zien als er sprake is van vermoeidheid. Aangezien vermoeidheid bij veel chronische pijnaandoeningen, zoals bijvoorbeeld fibromyalgie, aanwezig is, is dit een belangrijk punt om in de behandeling op te richten. Een andere uitkomst is dat positieve emoties gepaard gaan met een lagere pijnintensiteit.

Bron

Pavel Goldstein, Yoni Ashar, Jonas Tesarz, Mehmet Kazgan, Burak Cetin,Tor D. Wager (2020). Emerging Clinical Technology: Application of Machine Learning to Chronic Pain Assessments Based on Emotional Body Maps. Neurotherapeutics Jul;17(3):774-783.