Over psychiatrie gerept

Sem Cohen, Jentien Vermeulen , ‘Over psychiatrie gerept’, https://dejongepsychiater.nl/onderzoek/klinisch/1423-over-psychiatrie-gerept, Stichting de Jonge Psychiater (12 april 2021)

Enerzijds is daar de bravoure (soms grenzend aan zelfverheerlijking) van iemand die floreert in het ongewisse en een vijandige omgeving. Anderzijds wordt duidelijk dat dit proces van overwinnen van social defeats een keerzijde heeft. (…) Deze paradox is een baken van hoop voor adolescenten, voor wie de drang tot zelfontplooiing en het gevoel van onzekerheid in een vreemde wereld dagelijkse kost is. (…) Geen wonder dat rap in toenemende mate wordt gebruikt als middel om educatie te geven over mentale gezondheid. (…) Rap wordt zelfs als therapievorm door een Nederlandse onderzoeker en muziektherapeut beschreven voor de forensische psychiatrie.

Meer

Laurien Hakvoort, PhD, RMTh, Rap Music Therapy in Forensic Psychiatry: Emphasis on the Musical Approach to Rap, Music Therapy Perspectives, Volume 33, Issue 2, 2015, Pages 184–192, https://doi.org/10.1093/mtp/miv003