Iedere nieuwe moeder wordt gescreend op hoge bloeddruk, waarom niet ook op depressie?

Linda Bolier, ‘Iedere nieuwe moeder wordt gescreend op hoge bloeddruk, waarom niet ook op depressie?’, https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/iedere-nieuwe-moeder-wordt-gescreend-op-hoge-bloeddruk-waarom-niet-ook-op-depressie, Trimbos instituut (13 april 2021)

In Nederland krijgt naar schatting zo’n 13% van de moeders die zwanger zijn of bevallen zijn, een depressie. Dit gaat ieder jaar om ruim 23.000 vrouwen. Depressieve klachten komen nog vaker voor: ongeveer 1 op de 5 zwangere vrouwen heeft angstige of sombere gevoelens tijdens de zwangerschap. Zij lopen een verhoogde kans op de ontwikkeling van een postpartum depressie. (…) Uit het promotieonderzoek van Angarath van der Zee blijkt dat screenen op depressie na de bevalling door de jeugdarts op het consultatiebureau (…) moeders minder kans hebben een depressie te ontwikkelen. (…) De fysieke conditie van moeder en kind wordt bij iedere controle uitgebreid gecheckt. Dat vinden we natuurlijk heel normaal, maar soms gaat het om aandoeningen, zoals hoge bloeddruk en diabetes, die nog minder vaak voorkomen dan een depressie. (…) In het project ‘Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders’ werken verschillende partijen – waaronder GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en het Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) – aan versterking van de ketensamenwerking in de geboortezorg.