Extra geld voor crisishulp jeugd-ggz

Redactie, ‘Eindelijk extra geld voor crisishulp jeugd-ggz’, https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/de-nederlandse-ggz-opgelucht-vanwege-extra-miljoenen-jeugd-ggz, de Nederlandse ggz (22.04.2021)

Vandaag maakte VWS bekend dat het Ministerie extra incidentele middelen vrij maakt voor de crisis in de jeugd ggz. (…) De situatie in de jeugd-ggz is al sinds eind vorig jaar meer dan zorgelijk: Toen bleek uit een uitvraag van de Nederlandse ggz dat crisisdiensten overlopen: Wekelijks worden kinderen geweigerd voor een crisisplek en werken zorgprofessionals met man en macht om de toestroom van kinderen en jongeren met vaak ernstige klachten zoals eetstoornissen, suïcidale gedachten en depressie op te vangen. (…) Voor de middellange en langere termijn is dringend structurele financiering nodig.

Link

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/22/kabinet-stelt-ruim-€600-miljoen-extra-beschikbaar-voor-jeugdzorg