Gebrek aan sociale acceptatie aandachtspunt bij chronische pijn

Marjolein Streur, ‘Gebrek aan sociale acceptatie aandachtspunt bij chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/gebrek-aan-sociale-acceptatie-aandachtspunt-bij-chronische-pijn/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 27 april 2021)

Veel mensen met chronische pijn geven aan dat ze zich door anderen niet geloofd voelen, of dat andere mensen geringschattend over de pijnsymptomen denken. Dit heet ‘pijninvalidatie’ en is een van de psychosociale stressoren waar een deel van de mensen met chronische pijn mee te maken krijgen. (…) Pijninvalidatie kan plaatsvinden op het niveau van de patiënt zelf, anderen (in de sociale context) of zorgverleners. Het grootste probleem waardoor het ontstaat is een gebrek aan begrip van de chronische pijn door anderen in het sociale netwerk. Het ervaren van pijninvalidatie kan daardoor invloed hebben op het zoeken naar hulp, of op de effectiviteit van therapeutische interventies, terwijl het ervaren van validatie van de pijn juist erg helpend kan zijn in het proces. Het kan dus van belang zijn om te achterhalen of een patiënt pijninvalidatie ervaart om het behandelproces te ondersteunen.