Mijn Lieve Gunsteling: Bibliotherapie voor Parafilie?

Jurjen Luykx, ‘Mijn Lieve Gunsteling: Bibliotherapie voor Parafilie?’, https://dejongepsychiater.nl/themas/media/1448-mijn-lieve-gunsteling-bibliotherapie-voor-parafilie, Stichting de Jonge Psychiater (31 mei 2021)

Daar waar de zorgstandaard depressieve stoornissen expliciet bibliotherapie adviseert in de behandeling, wordt deze vorm van zelfmanagement in de zorgstandaard parafiele stoornissen niet genoemd. Een simpele search in pubmed over bibliotherapie bij parafiele stoornissen levert geen hits op. Kennis over seksuele verlangens van anderen (en wellicht daarmee mentaliseren over seksuele verlangens) kan bij mannen echter direct toenemen na het lezen van één hoofdstuk uit een boek.