De denkbeelden van Hannah Arendt kunnen helpen bij het verwerken van de coronacrisis

Tanny Dobbelaar, ‘De denkbeelden van Hannah Arendt kunnen helpen bij het verwerken van de coronacrisis’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-denkbeelden-van-hannah-arendt-kunnen-helpen-bij-het-verwerken-van-de-coronacrisis~b21d5632/, Trouw (4 juni 2021)

Arendt is minder geïnteresseerd in wat je kan kennen of weten dan in de manier waarop het denken vorm krijgt. (…) Waarheid zoeken is volgens haar een zaak van het gezond verstand dat opereert op een veld van feiten en oorzaken, zoals in de wetenschap. Die formuleert concrete vragen waar in principe een afdoend antwoord op mogelijk is. (…) Betekenis daarentegen komt van de rede die zichzelf juist onbeantwoordbare vragen stelt. Het dagelijks leven produceert ervaringen die we met ons verstand niet aankunnen. Dan treedt de rede in werking: die zoekt naar betekenis en genereert nieuwe vragen, verhalen en ideeën die meestal niet zo praktisch zijn, maar die je het gevoel ­geven dat je leeft. Denken is niet altijd even nuttig, maar het gebeurt. (…) Haar onderscheid tussen waarheid en ­betekenis komt van pas als je naar coronadebatten kijkt. Cijfers bevredigen het verstand, maar ze geven geen antwoord op onbeantwoordbare vragen als: in welke wereld zijn we opeens beland? Zo bezien leveren de kille cijfers hooguit ongerichte onrust op.

Meer Hannah Arendt:

https://hannaharendthaptonomie.wordpress.com

Bijdrage van:

Saskia Versaan