‘Mentale gezondheid bij jeugd’ in kaart gebracht

Marja van Bon-Martens, Marloes Kleinjan, Derek de Beurs, Jasper Nuijen, Carolien van den Brink, ‘Mentale gezondheid bij jeugd’ in kaart gebracht – Een participatieve benadering via group concept mapping’, https://www.trimbos.nl/docs/de7e897a-2c60-4cea-8707-c71951ebfdba.pdf, Trimbos instituut (2021)

Uit eerder onderzoek onder sleutelfiguren bleek in Nederland een breed draagvlak te bestaan om tot een meer eenduidige en gezamenlijk gedragen definitie en terminologie van mentale gezondheid van jeugd te komen. Daarom is in dit onderzoek het onderwerp ‘Mentale gezondheid bij jeugd’ in kaart gebracht met een diverse groep deelnemers. (…) Jongeren, bronhouders, onderzoekers en professionals (jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, jeugd ggz en onderwijs) namen deel aan het onderzoek. (…) De regio ‘Persoonlijk’ wordt door de deelnemers gemiddeld het belangrijkst gevonden en omvat vier thema’s: ‘Positief in het leven’, ‘Eigenwaarde’, ‘Zingeving’ en ‘Mastery – mentale vaardigheden’. In de regio ‘Sociale omgeving’ liggen de thema’s ‘Erbij horen en meedoen’, ‘Sociale vaardigheden’, ‘Empathisch vermogen’ en ‘Weerbaarheid’. De vijf thema’s ‘Mentale zelfzorg’, ‘In balans’, ‘Dagelijks functioneren’, ‘Persoonlijke groei’ en ‘Afwezigheid van psychische klachten’ vormen de regio ‘Functioneren’. De regio’s ‘Sociale omgeving’ en ‘Functioneren’ worden door de deelnemers gemiddeld hetzelfde gewaardeerd. De deelnemers hechten gemiddeld het minst belang aan de regio ‘Kenmerken concept niveau’ met daarin de thema’s ‘Individuele dynamiek’, ‘Meervoudigheid en complexiteit’ en ‘Contextuele afhankelijkheid’.