Spiritualiteit vergroot veerkracht bij chronische pijn

Marjolein Streur, ‘Spiritualiteit vergroot veerkracht bij chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/spiritualiteit-vergroot-veerkracht-bij-chronische-pijn/, Psychfysio opleidingen (bezocht op 16 juni 2021)

Studies suggereren dat spiritualiteit invloed heeft op pijn en functioneren via het effect op pijngerelateerde overtuigingen en hoe tegen pijn wordt aangekeken. Uit onderzoeken blijkt dat het welzijn van mensen met hogere niveaus van spiritualiteit minder sterk beïnvloed wordt door stress en pijn. Ook blijken spirituele of religieuze handelingen tot een hogere pijntolerantie te leiden. Dat komt doordat deze handelingen leiden tot een minder negatieve kijk op pijn. (…) Resultaten van dit onderzoek laten zien dat spiritualiteit invloed heeft op een minder hoge pijnintensiteit en beter functioneren. Mogelijk biedt spiritualiteit – zowel hoop en optimisme als spirituele overtuigingen – zingeving en vormt het daarmee een bron voor psychologische aanpassing bij chronische pijnklachten.

Bron

Ferreira-Valente A, Damião C, Pais-Ribeiro J, Jensen MP. (2020). The Role of Spirituality in Pain, Function, and Coping in Individuals with Chronic Pain. Pain Med. Mar 1;21(3):448-457.