Meer burn-outklachten bij sporters die denken dat hun coach perfectionistisch is

Nikki Kolman, ‘Meer burn-outklachten bij sporters die denken dat hun coach perfectionistisch is’, https://www.topsporttopics.nl/sportwetenschap/samenvatting/meer-burn-outklachten-bij-sporters-die-denken-dat-hun-coach-perfectionistisch-is/, Topsport Topics, Kenniscentrum Sport & Bewegen (17-06-2021)

Met name sporters die geloven dat de omgeving van hen verwacht perfect te zijn – sociaal voorgeschreven perfectionisme – hebben vaker burn-outklachten. (…) Hoewel er nauwelijks studies zijn naar het voorkomen van een burn-out bij sporters, helpen mogelijk lessen uit het bedrijfsleven. Hier blijkt cognitieve gedragstherapie effectief bij het aanpakken van perfectionistische gedachten. Ook mindfulness en zelfcompassie-interventies – waarbij iemand leert om te focussen op eigen gevoelens, gedachten en ervaringen vanuit een vriendelijke en niet-oordelende houding – helpen bij perfectionisme.

Bron

Olsson LF, Madigan DJ, Hill AP, Grugan MC. Do Athlete and Coach Performance Perfectionism Predict Athlete Burnout? Eur J Sport Sci. 2021 Apr 23: Epub ahead of print, doi: 10.1080/17461391.2021.1916080.