Notities op basis van ‘Albert Schweitzer’ (1996)

 • Vraagt zich rond het begin van de Eerste Wereldoorlog af waarom dood verkozen lijkt te worden boven leven
 • Het uitbreken van oorlog heeft te maken met het loslaten van idealen die het leven richting kunnen geven en die zingevend aan het bestaan zijn
 • Daarmee gaat het verschijnsel oorlog gepaard met een gebrek aan bezieling
 • Probeert verschillende denkwijzen van de mens onder één noemer te plaatsen van een redelijkheid
Gerrit Jan Bos, ‘Albert Schweitzer – arts zonder grenzen’, Uitgeverij Kok, Kampen, 1996
 • In zijn denkwijze staat eerbied voor het leven en het bewustzijn van dat leven centraal
 • Bij de wil tot leven beseft een mens zich in elk ogenblik dat nagedacht wordt over zichzelf in relatie tot de wereld
 • Leven is complex omdat leven steeds ten koste gaat van ander leven en alleen door dit verschijnsel kan bestaan
 • Alleen door het leven te beschermen, waarmee onze schuld die daaruit volgt kan worden afgelost, vinden we toch nog geluk
 • Uitgedragen goedheid werkt door in de gedachten en gevoelens van anderen
 • (Weer) kind worden houdt contact in met andere mensen zonder verlegenheid en angst op basis van de goedheid tot de ander
 • We doen onszelf tekort omdat we geen ernst durven maken met de realisatie van die goedheid
 • Wie zich inspant voor vrede helpt de weg naar de toekomst begaanbaar te maken en durft het aan om pas morgen een gelijk te krijgen

Bijdrage van

Leander Tijdhof