De impact van moeder-worden

Michi Almer, ‘De impact van moeder-worden’, https://www.tijdschriftdeviant.nl/521-de-impact-van-moeder-worden, Deviant (3 juli 2021)

Onze maatschappij wordt gekenmerkt door een vergaande individualisering die de grenzen van wat mens-zijn is duidelijk afbakent. (…) De ervaring van de zwangere mens past niet binnen de grenzen van dit mensbeeld. Is het een ervaring van twee-in-één-zijn? Van verdubbeld-zijn? Eén-noch-twee-zijn? Ook tijdens de bevalling en in de kraamtijd is er (…) sprake van ‘meer dan één zijn’ en van een radicale openheid, een openheid die zich uitstrekt naar allen die bij moeder en kind betrokken zijn en die ons de kans geeft om onze menselijkheid en verbondenheid op een andere manier te ervaren. (…) Een Franse psychiater ontdekte dat zwangere vrouwen veel opener vertellen over fantasieën, conflicten, trauma’s en dergelijke. De gebruikelijke afweer tegen het verdrongene neemt af. (…) Als gevolg van de verminderde censuur denken zwangere vrouwen op een bruisende, associatieve en vluchtige manier na, leggen ze originele bruggetjes tussen gedachten, en halen ze soms verdrongen herinneringen aan.

Het Hapsis Huis radio: postpartumpsychose