Long COVID ook na milde corona: tussentijdse resultaten

Redactie, ‘Long COVID ook na milde corona: tussentijdse resultaten’, https://www.rivm.nl/nieuws/long-covid-ook-na-milde-corona-tussentijdse-resultaten, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – RIVM (08-07-2021)

Ruim 95% van de 1.741 deelnemers aan het LongCOVID-onderzoek van het RIVM, die aangeven langdurig klachten te hebben na een coronabesmetting, hadden milde klachten tijdens de acute fase van de infectie. (…) Vermoeidheid (90%), concentratieproblemen (74%) en kortademigheid (70%) springen eruit als meest genoemde klachten bij de deelnemers. De gemiddelde duur van deze klachten bij de deelnemers op het moment van aanmelden was 7 maanden. (…) Bijna 90% van de ondervraagden met langdurige klachten in het LongCOVID-onderzoek geeft aan dat de impact van de langdurige klachten groot tot zeer groot is.