Maak kennis met Karl Jaspers – Zijn betekenis voor geestelijke verzorgers

Mariëlle Polman, ‘Maak kennis met Karl Jaspers – Zijn betekenis voor geestelijke verzorgers’, https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/06/15-81-Maak-kennis-met-Karl-Jaspers.pdf, Tijdschrift Geestelijke Verzorging jaargang 19 (2018) nr 81, p. 46-50

In de taal van de geestelijke verzorging klinken dikwijls de woorden zingeving en spiritualiteit. Hoewel deze woorden steeds meer ingeburgerd lijken te raken, kunnen ze de indruk wekken dat het om iets speciaals, iets exclusiefs gaat. Karl Jaspers spreekt echter van geloof of een gelovig leven, waarmee hij iets algemeen menselijks aangeeft: iets wat voor iedereen geldt, mensen met en zonder een opleiding, ziek en gezond, jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk, verbaal begaafd en onbegaafd. (…) Het zijn vooral mensen met een psychopathologische aandoening die laten zien dat wij gelovige wezens zijn. Een blik in de afgrond is dus niet zozeer een afwijking van een gezondheidsnorm, maar een openbaring van het wezen dat mens heet. (…) Jaspers noemt Chiffren vingerwijzingen naar transcendentie; een geestelijke realiteit in alles waar we iets gewaar worden van transcendentie. (…) Volgens Jaspers raakt het besef van Chiffren verschraald door allerlei vormen van bijgeloof, zoals geloof in de wetenschap of geloof in een zeker, lichamelijk beeld van God. (…) Wat vooral nodig is om gevoelig te blijven voor vingerwijzingen naar transcendentie, is ware communicatie.

Dankzegging aan:

Gradus van Florestein

Lees ook:

https://haptonomiehaptotherapie.com/2021/06/18/notities-naar-aanleiding-van-sporen-van-transcendentie-de-filosofie-van-karl-jaspers/