Het is tijd voor echt groene zorg

Maaike de Vries, ‘Het is tijd voor echt groene zorg’, https://www.skipr.nl/blog/het-is-tijd-voor-echt-groene-zorg/, Skipr, Bohn Stafleu van Loghum, Springer Nature (11 augustus 2021)

Voor iets wat zo’n groot sociaal, economisch en vooral ook gezondheidsprobleem dreigt te worden, is de Nederlandse gezondheidszorg er nog maar weinig mee bezig. (…) Wanneer gaan we onderwerpen als energiebesparing, recycling, leefstijlgeneeskunde (als onderbouwd alternatief voor farmacotherapie) en vermindering van stress bij medewerkers, patiënten, cliënten en hun naasten echt serieus nemen in de zorg? (…) Laten we ons onrealistisch optimisme omzetten in meer bewustzijn, in doen en laten en in ècht groene zorg. Er is werk aan de winkel.