Een beetje angst voor het klimaat krijgt mensen in beweging

Djuna Spreksel, ‘Een beetje angst voor het klimaat krijgt mensen in beweging, menen filosofen’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-beetje-angst-voor-het-klimaat-krijgt-mensen-in-beweging-menen-filosofen~bb7b4763/, Trouw (14 augustus 2021)

Als optimist negeer je de ernst van de zaak. Wat we nodig hebben, zijn realisme en hoop als antwoorden op angst. (…) Gevoelens van angst zetten ons in beweging, zegt milieufilosoof Marc Davidson. Maar alleen als het onszelf of naasten treft. (…) Hoe verschrikkelijk ook, misschien hebben we de bosbranden en overstromingen de afgelopen tijd dus nodig gehad om helder te krijgen wat we te verliezen hebben, denkt ook filosofe Ingrid Robeyns. (…) Volgens de Duitse filosofe Hannah Arendt is verbeelding van fundamenteel belang voor oordelen en actie, omdat het ons in staat stelt ons een toekomstige wereld voor te stellen die er anders uitziet dan de huidige wereld. Maar deze verbeelde wereld moet volgens Arendt tegelijkertijd enige herkenning bieden, en overeenkomsten hebben met onze wereld. Want anders kunnen we het contact met de realiteit en feitelijke waarheid verliezen.