Workshopserie De Nieuwe Verbinding

Redactie, ‘Workshopserie De Nieuwe Verbinding’, https://students.uu.nl/nieuws/workshopserie-de-nieuwe-verbinding, De Nieuwe Utrechtse School, Universiteit Utrecht (9 september 2021)

We gaan gelukkig langzaam weer toe naar een samenleving waarin fysiek contact de norm wordt. Maar de massale transitie naar videobellen en andere vormen van digitaal contact die zich de afgelopen 1.5 jaar heeft voorgedaan, heeft een nieuw licht geschenen op hoe we communicatie ervaren. Welke lessen kunnen we uit de afgelopen 1.5 jaar trekken?