Er is te weinig oog voor huiselijk geweld in vechtscheidingen

Elsie Vermeer, ‘Er is te weinig oog voor huiselijk geweld in vechtscheidingen’, https://www.human.nl/scheiden-met-stine/lees/vechtscheiding.html#, HUMAN, NPO (18 september 2021)

In de helft van de vechtscheidingen is sprake van eenzijdig huiselijk geweld. (…) Over vechtscheidingen wordt te veel gedacht dat beide ouders schuld hebben, maar in veel gevallen gaat dit niet op, ziet Tako Engelfriet, van Stichting het Verdwenen Zelf. (…) Waarbij de pleger van het huiselijk geweld via juridische, financiële of psychische middelen – ook emotioneel geweld – macht blijft uitoefenen over de partner, maar dan via de arena van het familierecht. (…) Er zijn duizenden voorbeelden van dit soort dwang in relaties. (…) Doordat het systeem van familierecht te weinig oog heeft voor huiselijk geweld, worden onveilige situaties in stand gehouden. (…) Het is volstrekt hertraumatiserend. (…) Daders hebben vaak trekken van antisociale of narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een van de kenmerken daarvan is dat het geweten van die mensen niet zo aanwezig is. (…) Volgens Engelfriet is de kennis over het onderwerp in Nederland ontzettend laag. Terwijl in Engeland coercive control, oftewel die schadelijke dwingende controle, sinds 2015 strafbaar is gesteld.

🎧 Het Hapsis Huis radio LIVE