Haptonomie, filosofie van het gevoel

Wim Laumans, ‘Haptonomie, filosofie van het gevoel’, HC – Haptonomisch Contact – 32e jaargang (2021) Nr. 3 (september), p. 33-35

In de titel beschrijf ik de haptonomie als de filosofie van het gevoel en bewust niet als de wetenschap van het gevoel en wel omdat mijns inziens een filosofisch model meer recht doet aan de haptonomie. Het filosofisch model is ruimer dan het wetenschappelijk model. Het omvat de wetenschappelijke uitleg maar houdt ook het uitgangspunt van de haptonomie in. Dat is namelijk waarde onthullend en daarom axiologisch van aard. (…) De haptonomie als filosofie van het gevoel is niet alleen van belang voor het overleven maar leert ons hoe wij moeten samenleven.

Haptonomisch Contact >>

Het Hapsis Huis radio

Artikelen van oud-hoofdredacteur van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact en haptotherapeut Wim Laumans beschrijven een ethisch fundament van haptonomie. Daarmee heeft Laumans gedurende zijn loopbaan het werk van de grondlegger van de haptonomie Frans Veldman verdergezet. Luister naar een gesprek over de bewogen geschiedenis van haptonomie.