Depressieve mensen hebben hogere/ “oudere” biologische leeftijden

Redactie, ‘Depressieve mensen hebben hogere/ “oudere” biologische leeftijden’, https://nedkad.nl/nieuws/depressieve-mensen-hebben-hogere-oudere-biologische-leeftijden/, Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie – NedKAD (6 augustus 2021)

Depressie is gelinkt aan een oudere biologische staat van lichaam en hersenen. (…) Biologische veroudering gaat over de biologische toestand van je lichaam en kan achter- of juist voorlopen op je kalenderleeftijd. (…) Er is echt een link tussen depressie en een oudere biologische staat van lichaam en hersenen. Dit kan een mogelijke verklaring zijn waarom mensen met een depressie een groter risico lopen op ouderdomsziekten, zoals Alzheimer, hart- en vaatziekten en diabetes type-2. (…) Dat er bepaalde risicofactoren zijn voor biologische veroudering kan betekenen dat we bij depressie-behandeling ook aandacht moeten geven aan lichamelijke symptomen. Bijvoorbeeld door een meer planmatige aanpak van leefstijl-aspecten.

Bron

Han, Laura Kim Mae (2021), Biological aging in major depressive disorder. Geraadpleegd via https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/129674220/L+K+M++Han+-+thesis.pdf.